Sivis | Clean Air Systems

Μονάδες Φίλτρων BT / BTC

Μονάδες φίλτρων (Σακόφιλτρων – cartridge)

Ανάλογα με την κατανομή μεγέθους κόκκων της σκόνης οι τελικές συγκεντρώσεις περιορίζονται σε 0,1mg/m3. Σακόφιλτρα και φυσίγγια cartridges τοποθετημένα σε στεγανούς θαλάμους με τμηματική κατασκευή για εύκολη μεταφορά-τοποθέτηση. Επιλογή των κατάλληλων φιλτρουλικών ανάλογα με τον τύπο της σκόνης σε συνεργασία με κορυφαίους Ευρωπαίους κατασκευαστές φιλτροστοιχείων.

Αυτόματο σύστημα καθαρισμού με παλμούς πεπιεσμένου αέρα. Πιστοποιημένα αεροφυλάκια με ενσωματωμένες βαλβίδες υψηλής ποιότητας. Σωλήνες αέρα με ακροφύσια πάνω από τα κυλινδρικά φιλτροστοιχεία και εύκολη τοποθέτηση -αφαίρεση τους με συνδέσεις τύπου Bulkhead connector.

Ηλεκτρονικοί πίνακες ελέγχου με συνεχή ένδειξη διαφοράς πίεσης εντός της μονάδας για ενεργοποίηση των βαλβίδων και πολλές δυνατότητες ρύθμισης-ελέγχου.

Η σκόνη καταλήγει σε κώνους συλλογής και απομακρύνεται μέσω αεροφρακτών, κοχλιών, σάκων, τροχήλατων μεταλλικών κάδων.

Εξαρτήματα Μέτρησης

 • Μέτρηση της παροχής αέρα και της πτώσης πίεσης στο δίκτυο
 • Συνεχής ένδειξη της διαφοράς πίεσης στο θάλαμο καθαρού αέρα σε οθόνη LCD
 • Ποιότητα αέρα: Αισθητήρας σκόνης στον αγωγό καθαρού αέρα – μέτρηση και real-time απεικόνιση της συγκέντρωσης σκόνης (mg/m3) στον εκπεμπόμενο αέρα

Έλεγχος-επιβεβαίωση της ομαλής λειτουργίας
Έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση αστοχίας φιλτροστοιχείων

Σταθερές Μονάδες Συλλογής Σκόνης BΤΝ / BΤΡ

Mονάδες φίλτρανσης & συλλογής σωματιδίων που εξάγονται κατά τις παραγωγικές βιομηχανικές διεργασίες.

Σχεδιάζονται σύμφωνα με τα δεδομένα της συγκεκριμένης εγκατάστασης: το είδος και την ποσότητα της παραγόμενης σκόνης, την πτώση πίεσης του δικτύου και τον τρόπο απομάκρυνσης της σκόνης.
Περιλαμβάνουν: Ανεμιστήρα- στοιχεία φίλτρανσης- σύστημα συλλογής, διάθεσης της σκόνης.

BΤΝ

Στοιχεία φίλτρανσης: κυλινδρικοί φιλτρόσακοι, φυσίγγια Cartridge.
Λειτουργία: Αρνητικής πίεσης, ανεμιστήρες εκτός κατασκευής ή ενσωματωμένοι, πτερωτές υψηλής απόδοσης στην πλευρά του καθαρού αέρα.
Καθαρισμός: με πεπιεσμένο αέρα, κατά την λειτουργία.
Συλλογή, διάθεση: κάδοι, big bags, συστήματα κοχλία- αεροφράκτη.

BΤΡ

Στοιχεία φίλτρανσης: κυλινδρικοί φιλτρόσακοι.
Λειτουργία: θετικής /αρνητικής πίεσης, ανεμιστήρας εκτός της κατασκευής.
Καθαρισμός: με μηχανισμό δόνησης ή με αέρα χαμηλής πίεσης reverse air, κατά τη διακοπή της λειτουργίας.
Συλλογή, διάθεση: κάδοι, big bags, συστήματα κοχλία- αεροφράκτη


Εφαρμογές

 • Βιομηχανίες ζωοτροφών.
 • Φαρμακευτικές βιομηχανίες.
 • Μεταφορά κι ανάμιξη πούδρας ή υλικού σε κόκκους.
 • Ηλεκτροστατική βαφή.
 • Σπάσιμο, διαχωρισμός, κοσκίνισμα μεταλλευμάτων.
 • Τρίψιμο, γυάλισμα μετάλλων και άλλων υλικών.
 • Επεξεργασία άμμου, δομικών υλικών, ξυλουργεία.
 • Παραγωγή & Τεμαχισμός τροφίμων.
 • Παραγωγή & Επεξεργασία πλαστικών.
 • Κοπή και επεξεργασία μετάλλων, με laser, plasma και μηχανική ραφή.
 • Καθαρισμός επιφανειών από διάφορες σκόνες.
 • Θερμή επεξεργασία μετάλλων, γαλβάνισμα, μεταλλικός ψεκασμός.

Κατασκευή

 • Στιβαρή γαλβανισμένη τυποποιημένη modular κατασκευή με δυνατότητα επέκτασης και εύκολη μεταφορά.
 • Δυνατότητα συγκολλητής ή μονωμένης κατασκευής όπου απαιτείται.
 • Δυνατότητα για 100% ανακυκλοφορία του αέρα με μηδενικές ενεργειακές απώλειες κατά την θέρμανση.
 • Στοιχεία φίλτρανσης πολυεστερικά, χαρακτηριστικών ανάλογων με το είδος της σκόνης, υψηλής απόδοσης και μεγάλης διάρκειας ζωής, εύκολα επισκέψιμα για καθαρισμό, αλλαγή.
 • Στον τύπο BΤΝ σύστημα αυτόματου καθαρισμού με πεπιεσμένο αέρα, ηλεκτρονικός έλεγχος των βαλβίδων και ενεργοποίηση, για αδιάκοπη λειτουργία.
 • Στον τύπο BΤΡ ήπιος καθαρισμός για μεγάλη διάρκεια ζωής των φίλτρων και εξοικονόμηση ενέργειας, περιοδικός με ταυτόχρονη παύση λειτουργίας.
 • Ανεμιστήρες φυγοκεντρικοί μονής αναρρόφησης, σχεδιασμένοι για να πληρούν με ακρίβεια τις επιθυμητές παροχές & πιέσεις σε υψηλό βαθμό απόδοσης, απευθείας κίνησης με κινητήρες IEC standard 2poles, ισχύος έως 22kW, ή ιμαντοκίνητοι. Για ακρίβεια και οικονομία κατά την χρήση, τοποθέτηση Inverter ρύθμισης στροφών.

Μετακινούμενες Μονάδες συλλογής σκόνης BS / BVS

Για βιομηχανικούς χώρους και εργαστήριαΑποτελούν μια απλή και οικονομική λύση για την απορρόφηση και συλλογή πολλών ειδών ξηρής σκόνης, σε βιομηχανικούς χώρους και εργαστήρια.

Ο υψηλής απόδοσης ανεμιστήρας συνδέεται μέσω αεραγωγών στις πηγές της σκόνης, η οποία καταλήγει σε εύκολα αποσπώμενους σάκους φίλτρανσης και συλλογής.

Η επιλογή των φίλτρων καθορίζεται από την φύση της σκόνης.

Τύποι

BS
Ο τύπος BS έως 6000 m3/h, η οικονομική λύση για απευθείας
αναρρόφηση από μηχανήματα και αποδοτικό καθαρισμό επιφανειών
χώρων παραγωγής.

BVS
Ο τύπος BVS έως 7500 m3/h, με δυνατότητα κλειστής
γαλβανισμένης κατασκευής, μηχανικού καθαρισμού δόνησης
και λειτουργίας ως κεντρική μονάδα συλλογής από περισσότερες αναρροφήσεις.


Εφαρμογές

 • Μικρές- μέτριες ποσότητες ξηρής σκόνης
 • Απορρόφηση από 1 ή περισσότερα μηχανήματα κατεργασίας
 • Ξυλουργεία, επιπλοποιεία, δομικά υλικά
 • Παραγωγή κι επεξεργασία πλαστικών, ρητίνες
 • Επεξεργασία αλουμινίου, χαρτιού

Πλεονεκτήματα

 • Φορητότητα, δυνατότητα τροχήλατης κατασκευής και σύνδεση με πρίζα 3×400, CEE.
 • 100% ανακυκλοφορία του αέρα, μηδενικές ενεργειακές απώλειες κατά την θέρμανση.
 • Καθαρισμός φιλτροσάκων πολλές φορές μέχρι την αλλαγή τους,
  BS: Χειροκίνητα. BVS: Ήπιος καθαρισμός σάκων με μηχανική δόνηση κατά τη διακοπή λειτουργίας της μονάδας.
 • Ανεμιστήρες φυγοκεντρικοί, μονής αναρρόφησης, τύπου FP/ FT, με πτερωτές ανθεκτικές στην σκόνη, υψηλής στατικής πίεσης, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης απευθείας κίνησης με κινητήρες ΙΕC standard, 2900rpm.
 • Οι δυνατότητες συλλογής – διάθεσης σκόνης περιλαμβάνουν εύκολα αποσπώμενους νάιλον/ υφασμάτινους σάκους, και για τον τύπο BVS μεταλλικούς κάδους ή σύστημα αεροφράκτη- κοχλία μεταφοράς.