Θέρμανση - Ψύξη

Particle separators
and dedusting units

Θέρμανση - Ψύξη

Rotary Airlocks RB

Heating - Cooling

Fans for industrial
and commercial applications

Heating - Cooling

Fans for industrial
and commercial applications

Θέρμανση - Ψύξη

Particle separators
and dedusting units

Θέρμανση - Ψύξη

Units and accessories

Θέρμανση - Ψύξη

Design and construction

Home

 • Klimatistiki SA

  Is active in the field of HVAC
  applications for over 30 years.

  arrow graphicRead more

  • Air Handling Systems
  • Ductwork
  • Custom made products construction
 • ΕΣΠΑ 2014-2020

  Downloads

  Download catalogs, brochures & product information.

  arrow graphicDownloads Page

Contact us

We look forward to hearing from you!

Clients

 • ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ
 • ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ
 • MARMOR SG AE/ STONEGROUP INTERNATIONALMARMOR SG AE / STONEGROUP INTERNATIONAL
 • EKME AEEKME AE
 • ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ
 • ALFA WOOD GROUP AEBEALFA WOOD GROUP AEBE
 • CORAL AECORAL AE
 • ECORESETECORESET
 • NIKOTEX AENIKOTEX AE
 • ΕΛΚΕ ΑΠΘΕΛΚΕ ΑΠΘ
 • ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
 • ABC RECYCLING IKEABC RECYCLING IKE
 • TOSOH HELLAS AICTOSOH HELLAS AIC
 • ONASSISONASSIS
 • 3I International Innovative Industries ABE3I International Innovative Industries ABE
 • ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΕΠΥΡΑΜΙΣ ΑΕ
 • ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
 • KALANTZIS PLANTSKALANTZIS PLANTS
 • ΜΙΓΚΑΣΜΙΓΚΑΣ
 • ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ