Βιομηχανικοί ανεμιστήρες

Απλής αναρρόφησης, φυγοκεντρικοί, συγκολλητοί. Σχεδιασμένοι με ειδικό πρόγραμμα επιλογής με κριτήριο τον υψηλό βαθμό απόδοσης στο ζητούμενο σημείο λειτουργίας (παροχή@πίεση) στις εκάστοτε συνθήκες της εφαρμογής.

Ζυγοστάθμιση κατά DIN ISO 1940-1 G2,5-6,3

Ηχοπαγίδες αεραγωγών και ηχομονωτικά κιβώτια μπορεί να προστεθούν για μείωση του θορύβου.

FP ανεμιστήρες

Καθαρού αέρα με υψηλής απόδοσης οπίσθια κεκλιμένες πτερωτές τοποθετούνται στην αναρρόφηση μετά το σύστημα φίλτρων για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας-χωρίς κίνδυνο φθοράς.

FT ανεμιστήρες

Μεταφοράς με πτερωτές κατάλληλες για την άμεση διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης.

Για βέλτιστη απόδοση με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας ανεμιστήρας FP απευθείας κίνησης
και έλεγχος στροφών μέσω ρυθμιστή συχνότητας VFD-inverter

 • Ομαλή εκκίνηση, προστασία και ρύθμιση στροφών του κινητήρα
 • Η καταναλισκόμενη ενέργεια είναι ακριβώς όση χρειάζεται για τη ιδανική λειτουργία του ανεμιστήρα

Ανεμιστήρες βιομηχανικών διεργασιών FP φυγοκεντρικοί

Ανεμιστήρες μονής αναρρόφησης, στιβαρής κατασκευής, με κινητήρα IEC standard, εκτός της ροής του αέρα. Πτερωτή συγκολλητή με οπίσθια κεκλιμένα, καμπύλα ή ίσια πτερύγια και υψηλό βαθμό απόδοσης.

Χρησιμοποιούνται ως λειτουργικές μονάδες παραγωγικών διεργασιών και βιομηχανικού εξαερισμού.

Για κάθε εφαρμογή σχεδιασμός και επιλογή του τύπου σαλίγκαρου για προσαρμογή στο ζητούμενο σημείο λειτουργίας (τιμές παροχής & πίεσης σε υψηλό βαθμό απόδοσης).

Σε 3 διατάξεις κίνησης για εφαρμογές μέσης και υψηλής πίεσης με παροχές αέρα έως 50000m3/h.

page-image_small

Εφαρμογές

 • Βιομηχανικές εφαρμογές μέσης και υψηλής πίεσης
 • Σε κυκλώνες και μονάδες συλλογής σκόνης.
 • Ως ανεμιστήρες καυσαερίων- θερμών αερίων.
 • Μονάδες ξηραντήριων.
 • Συστήματα απορρόφησης.
 • Συστήματα αέρα καύσης σε βιομηχανικές εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά

 • Λειτουργία σε θερμοκρασία αέρα από -30°C έως 120°C, σε υψηλότερες θερμοκρασίες με διάταξη ψύξης στον άξονα.
 • Πτερωτές οπίσθια κεκλιμένων, καμπύλων πτερυγίων βαθμού απόδοσης έως 85% ή ίσιων πτερυγίων ανθεκτική στην σκόνη, βαθμού απόδοσης έως 80%.
 • Στιβαρή συγκολλητή κατασκευή πτερωτής στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένη και σαλίγκαρου από φύλλο χάλυβα. Δυνατότητα ανοξείδωτης κατασκευής.
 • Δυνατότητα τοποθέτησής τους σε κιβώτιο όταν απαιτείται θερμική και ηχητική μόνωση.

Εξαρτήματα

 • Inverter για ρύθμιση των στροφών, ακρίβεια και οικονομία στη λειτουργία.
 • Εκκινητής κινητήρα & soft starter.
 • Διαφράγματα χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα ρύθμισης ροής.
 • Αεραγωγοί, διατάξεις ηχοαπόσβεσης.