Μονάδες Εξαερισμού

DFD Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες
Διπλής αναρρόφησης με εμπρόσθια κεκλιμένα πτερύγια και ενσωματωμένο κινητήρα απευθείας κίνησης 3 ταχυτήτων, σε μονωμένο κιβώτιο.
Εφαρμογή: Εξαερισμός επαγγελματικών χώρων μέσω δικτύου αεραγωγών χαμηλής πίεσης.
 
RS Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες
Μονής ή διπλής αναρρόφησης με εμπρόσθια ή οπίσθια κεκλιμένα πτερύγια ιμαντοκίνητοι σε μονωμένο κιβώτιο.
Εφαρμογή: Εξαερισμός, κλιματιστικές μονάδες, βιομηχανία.
 
FB Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες
Μονής αναρρόφησης με οπίσθια κεκλιμένα πτερύγια απευθείας κίνησης με κινητήρα IEC standard εκτός του ρεύματος αέρα. Πτερωτές υψηλής απόδοσης ελεύθερης ροής, σε μονωμένο κιβώτιο περιορισμένων διαστάσεων.
Εφαρμογή: Μονάδες φίλτρων, επαγγελματικές κουζίνες, χοάνες, βιομηχανία.
 
FS Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες
Μονής αναρρόφησης με εμπρόσθια ή οπίσθια κεκλιμένα πτερύγια απευθείας κίνησης με κινητήρα IEC standard εκτός του ρεύματος αέρα, σε σαλίγκαρο.
Εφαρμογή: Χώροι παραγωγής, χοάνες, αναρροφήσεις, διατάξεις φίλτρων, βιομηχανικός εξαερισμός.
 
AK Αξονικοί ανεμιστήρες
Σε γαλβανισμένο πλαίσιο για επίτοιχη τοποθέτηση με πλαστικές ή μεταλλικές πτερωτές,
Εφαρμογή: Εξαερισμός σε χώρους παραγωγής, αγροτικές εγκαταστάσεις, εφαρμογές ψύξης.