Εξαρτήματα Δικτύων Αεραγωγών

Διαφράγματα – Ρύθμιση ροής δικτύου

  • Πολύφυλλα ορθογωνικής διατομής με πτερύγια από αλουμίνιο ή γαλβανισμένο χάλυβα, με χειριστήριο ή ηλεκτροκίνητα 230V/24V.
  • Μονόφυλλα ορθογωνικής διατομής, απλά ή παντελονιού με χειριστήριο ή ηλεκτροκίνητα.
  • Μονόφυλλα κυκλικής διατομής με χειριστήριο ή ηλεκτροκίνητα.
  • Μονόφυλλα τύπου συρταριού σε ορθογωνικό πλαίσιο.
Ηχοπαγίδες αεραγωγών
Ορθογωνικής και κυκλικής διατομής.
Σχεδιασμός σύμφωνα με την παροχή, την διαθέσιμη πτώση πίεσης και την ζητούμενη ηχοαπόσβεση [db] σε φάσμα συχνοτήτων 63- 8000 Hz.

Καπέλα βροχής
ΓAπό γαλβανισμένη ή ανοξείδωτη λαμαρίνα

Deflector Cap
Για εκτόξευση του απορριπτόμενου αέρα ψηλά και καλύτερη διάχυσή του,
σε αγωγούς κυκλικής διατομής, διαμέτρουδιαμέτρου Ø80-1000mm

Χοάνες
Επαγγελματικές κουζίνες & βιομηχανικές απορροφήσεις.
Ανοξείδωτη, γαλβανιζέ ή συγκολλητή κατασκευή.
Ανοξείδωτα φίλτρα λίπους.