Εξαρτήματα Δικτύων Αεραγωγών

Διαφράγματα – Ρύθμιση ροής δικτύου

  • Πολύφυλλα ορθογωνικής διατομής με πτερύγια από αλουμίνιο ή γαλβανισμένο χάλυβα, με χειριστήριο ή ηλεκτροκίνητα 230V/24V.
  • Μονόφυλλα ορθογωνικής διατομής, απλά ή παντελονιού με χειριστήριο ή ηλεκτροκίνητα.
  • Μονόφυλλα κυκλικής διατομής με χειριστήριο ή ηλεκτροκίνητα.
  • Μονόφυλλα τύπου συρταριού σε ορθογωνικό πλαίσιο.
  • Gate valves βαρέως τύπου με κοχλία, χειροκίνητα ή με μειωτήρα-κινητήρα για αγωγούς & σιλό αποθήκευσης.
Ηχοπαγίδες αεραγωγών
Ορθογωνικής και κυκλικής διατομής.
Σχεδιασμός σύμφωνα με την παροχή, την διαθέσιμη πτώση πίεσης και την ζητούμενη ηχοαπόσβεση [db] σε φάσμα συχνοτήτων 63- 8000 Hz.

Ηχομονωτικά πάνελ
Γαλβανισμένα με πλάκες ηχοαπορρόφησης πετροβάμβακα μεγάλης πυκνότητας,
για την μόνωση μηχανημάτων.

Ηλεκτρικές αντιστάσεις αεραγωγού
Θερμική ισχύς 3–15 kW
Για αγωγούς ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής και τοποθέτηση σε θετική πίεση,
με ενσωματωμένη διάταξη ελέγχου και προστασία υπερθέρμανσης.

Καπέλα βροχής – Deflector Cap
Για εκτόξευση του απορριπτόμενου αέρα ψηλά και καλύτερη διάχυσή του,
σε αγωγούς κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ80-1000mm

Χοάνες
Επαγγελματικές κουζίνες & βιομηχανικές απορροφήσεις.
Ανοξείδωτη, γαλβανιζέ ή συγκολλητή κατασκευή.
Ανοξείδωτα φίλτρα λίπους.